bahasadansastraarabuinbandung

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Judul Skripsi

JUDUL SKRIPSI PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB

Tahun

SIDANG

2004

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2004

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 99101035 Asep Jandan Qishatu Sam’un (Dirasah Filulujiyah) 26 Februari 2004 2,95 (Baik)  
2 991011032 Andi Rustandi Asyahsiyah Fii Qiahati Yauma Qutila Az-Zaaim Karya Najib Mahfudz 29 april 2004 3,38 (Amat Baik)  
3 99101051 Fabia Siti Sarah Al-Maudhu’ 29 April 2004 3,11 (Amat Baik)  
4 99101093 Sri Wahyuti Habkatu Riwayat Fii Qishati Maa Waraa An-Nahri Karya Thoha Hasan 29 April 2004 3,26 (Amat Baik)  
5 96100498 Tabah Fatahilah Asy-syi’ri Lil Imam Asy-Syafi’i 29 Juni 2004 2,92 (Baik)  
6 200101336 Muhammad Subhan Syi’ri Li Hamjah Bin Robiiah Wa Khosooisuhaa 29 Juni 2004 3,33 (Amat Baik)  
7 200101284 Aris Rosid Ridha Habkatu Riwayah Fii Qishati Wasiirah li yusuf As-Syabaa’i 29 Juni 2004 3,32 (Amat Baik)  
8 200101302 Eka Iskandar As-Syahsiyah Fii Qishati Hadiirah Alhajami 29 Juni 2004 3,32 (Amat Baik)  
9 99101078 Neli Meliani Al-Maudhu’ Fii Majmuati Qishashi A’n Ibthali Aqiimah Wajhatun Li Ahmad As-Sanusi 29 Juni 2004 3,26 (Amat Baik)  
10 99101055 Helin Yulianti   29 Juni 2004 3,13 (Amat Baik)  
11 98100802 Rosihan Anwar   29 Juni 2004 3,13 (Amat Baik)  
12 98100798 Aef Saefullah   29 Juni 2004    
13 99101158 Lilis Hayati   29 Juni 2004    
14 99101046 Dodih Hermawan   31 Agustus 2004 3,63 (Cumlaude)  
15 99101039 Cecep Dedi Rustan   31 Agustus 2004 3,29 (Amat Baik)  
16 99101079 Nurul Zanah   31 Agustus 2004 2,93 (Baik)  
17 200101272 Agus Suryaman   31 Agustus 2004 3,29 (Amat Baik)  
18 200101305 Entis Sutisna   31 Agustus 2004 3,32 (Amat Baik)  
19 200101281 Ahmad Syaefudin   31 Agustus 2004 3,44 (Amat Baik)  
20 200101292 Chaerul Achwan   31 Agustus 2004 3,49 (Amat Baik)  
21 200101343 Pipih Sopiah   31 Agustus 2004 3,44 (Amat Baik)  
22 200101279 Ahmad Haromaen   31 Agustus 2004 3,62 (Cumlaude)  
23 200101353 Sulaeman   31 Agustus 2004 3,54 (Cumlaude)  
24 99101026 Agus Candra Nibgrat   31 Agustus 2004 3,28 (Amat Baik)  
25 99101082 Rahmat   31 Agustus 2004 2,86 (Baik)  
26 98100921 Dery Mega Prasetya   31 Agustus 2004 3,08 (Amat Baik)  
27 99101103 Yuyun Yulfati   31 Agustus 2004 3,14 (Amat Baik)  
28 98100821 Agus Hidayatullah   31 Agustus 2004    
29 200101306 Eva Fahrudin   31 Oktober 2004 3,23 (Amat Baik)  
30 99101058 Heri salahudin   31 Oktober 2004 3,01 (Amat Baik)  
31 200101332 Mathoridi   31 Oktober 2004 3,19 (Amat Baik)  
32 200101339 Nina Sugandi   31 Oktober 2004 3,24 (Amat Baik)  
33 97100699 Rano Syarif Wiharja   31 Oktober 2004 3,30 (Amat Baik)  
34 99101100 Umay Nuraeni   31 Oktober 2004 3,40 (Amat Baik)  
35 99101096 Syahirin Ramdhani   31 Oktober 2004    
36 98100817 Deni Sopian   31 Oktober 2004 3,24 (Amat Baik)  
37 97100672 Susi Anita Barni   31 Oktober 2004 3,40 (Amat Baik)  
38 200101354 Sulaeman Rasyid   31 Oktober 2004 3,61 (Amat Baik)  
39 20010130 Edi Lulu Riyadi   31 Oktober 2004 2,91 (Baik)  
40 99101020 Abdul Kohar   31 Oktober 2004 3,05 (Amat Baik)  
41 99101091 Sofyan Nurdin   30 Desember 2004 2,95 (Baik)  
42 98100815 Ejen Abdurahman   30 Desember 2004    
43 99101063 Kurutul A’yuni   30 desember 2005 3,19 (Amat Baik)  
44 200101275 Abdul Kodir   30 Desember 2004 3,39 (Amat Baik)  
45 97100652 Hilman Susila   30 desember 2004 3,39 (amat Baik)  
46 200101282 Alfi Husni Muba   30 Desember 2004 3,23 (Amat Baik)  
47 97100667 Yeti Sumiyati   30 Desember 2004 2,82 (Baik)  
48 99101068 Masripah   30 Desember 2004 3,00 (Amat Baik)  
49 95100854 Hamdan Mardiyana   30 Desember 2004 3,35 (Amat Baik)  
50 200101303 Alis Nurhidayah   30 desember 2005 3,32 (Amat Baik)  
51 200101344 Fipit Fitriana   30 Desember 2004 3,32 (Amat Baik)  
52 200101360 Yeni Herlinawati   30 desember 2004 3,48 (Amat Baik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2005

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2005

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 200101312 Heri Ibhahim Habkatu Riwayah Fii Qishati Hadirah Al-Mumtarim Li Najib Kailani 17 Februari 2005 3,23 (Amat Baik)  
2 200101280 Ahmad Suparna Al-Hariin Fii Majalati Aluu Indunisia Al-Mansyuurah Minal Adwi Ats-Tsalis Wa Tsalatsin Hatta Khomis Wal Arbai’in 17 Februari 2005 3,61 (Cumlaude)  
3 99101096 Syahirin Ramdani Abniyatul Kalimat Al-Mutashorofah fii Al-Fati Arobiyah I’nda Al-Bisriyiin Kitab Kailani Li Abi Hisam L-Kailani 17 Februari 2005 3,42 (Amat Baik)  
4 99101103 Yusup Suhandi As-Saja’ Fi Hajaim 17 Februari 2005 2,90 (Baik)  
5 99101041 Dede Suryana Al-Maudhu Walamanah Fii Qishati Abi Bakrii As-Shidiq 17 Februari 2005 3,14 (Amat Baik)  
6 200101362 Yudi Hidayat Al-Maudhu Wal Amanah Fii Syi’ri Al-Hariril Ashri Al-Wahabi 17 Februari 2005 3,14 9Amat Baik)  
7 99101090 Sofyan Sofiyan Diwan Al-Barits Wa Nadriyah Al-Maqlagiyah 17 Februari 2005 3,03 (Amat Baik)  
8 200101323 Kiagus Ahmad Fuadie Al-Fadhilah An Bauni Wa Farjanii 30 April 2005 2,92 (Baik)  
9 991011075 Muhamad Hasan Basqri Lafdul Hiwar Fil Qiroati Al-Kariim (Dirasah Dilaliyah) 30 April 2005 2,79 (Baik)  
10 200101300 Dindin Mujahidin Munawar Al-Amanah Fii Qishati Usfuur Mina Syarqi Li Naujip Al-Hakim 30 April 2005 3,51 (Amat Baik)  
11 97100710 Yayah Subhiah   30 April 2005 2,74 (Baik)  
12 200101286 Arief Muslim Qishatu Mi’raj Nabi SAW Fil Kitab Al-Hasiyah Li Ahmad Algitii 30 Juni 2005 3,26 (Amat Baik)  
13 99101052 Farhan Fauzan Almanasikal Kubro Dirasah Filulujiah 30 Juni 2005 3,04 (Amat Baik)  
14 200101316 Iis Rohayati Al-Anasir Addahiliyah Amili Wa khosoisuha 30 Juni 2005 2,78 (Baik)  
15 201101595 Deni Muamar Attaroduf baina lafdzi Ar-Rajul wa Dzakar dalam Al-Qur’an 25 Agustus 2005 3,50 (Cumlaude)  
16 2011015996 Dewi Nurhasanah Lafadz Al-Huda Fil Qur’anil Karim 25 Agustus 2005 3,76 (Cumlaude)  
17 201101642 Pupu Shoimah Lafdzu Qooma Filqur’anil Karim Dirasah Morfologiah 25 Agustus 2005 3,54 (Cumlaude)  
18 99101064 Linda Oktaviani As-syahsiyah Fii Qishati Ath-Thifl Al-Aswad Li Najib Kailani 25 Agustus 2005 2,7 (Baik)  
19 200101347 Rodian Al-Amanah Fii Qishati Naai’b 25 Agustus 2005 3,29 (Amat Baik)  
20 201101573 Ade Jamarudin Ath-Thibaq Fii Surat Al-Qamar 25 Agustus 2005 2,87 (Baik)  
21 200101352 Sri Nurani Habkatu Riwayat Qishashi Syabab wa goniyan li mahmud 25 Agustus 2005 3,35 (Amat Baik)  
22 200101318 Ipan Lukmanul Hakim Habkatu Riwayah Fii Qishathi 25 Agustus 2005 2,99 (Baik)  
23 201101581 Ajudin At-Taroduf baina lafdzi Kholaq wa ja’ala 27 Oktober 2005 3,48 (Amat Baik)  
24 201101655 Taopan Plot Dalam novel Ariinillah pendekatan struktural metode deskriptif 27 Oktober 2005 2,90 (Baik)  
25 201101639 Nanang ZA Washilah Mausuf Fiil Qur’anil Karim 27 Oktober 2005 3,00 (Amat Baik)  
26 98100799 Agus Zaenal s   27 Oktober 2005 3,27 (Amat Baik)  
27 201101661 Wati sukmawati Asyahsiyah Fii hikayatii Ariinillah (Dirasah Al-Anaasir Ad Dakhiliyah 27 Oktober 2005 3,18 (Amat Baik)  
28 201101571 Abdullah Qishati Yunus Alaihi Salam Fiil Qur’anil Karim 27 Oktober 2005 3,66 (Cumlaude)  
29 201101189 Euis Nuralianah Masiighatil Isnad Binakri Fii Suratil Baqarah 27 Oktober 2005 3,40 (Amat Baik)  
30 201101604 Elsa Nurul Asikin Risalatul Faraid Liembah Al-Har Dirasah Filulugiah 29 Desember 2005 3,09 (Amat Baik)  
31 98100805 Gungun Gunawan Al-Maudhu Fii Khutbah Mama Ziyafah 29 Desember 2005 2,81 )Baik)  
32 200101299 Dian Sulaksana Al-Amanah Fii Qishati Syabab wa ghaniyaat 29 Desember 2005 2,90 (Baik)  
33 99101067 Mahbuh Al-Ghozali Al-Insya Ath-Thalabi Fii Surati Maryam (Dirasah Ma’aniyah) 29 Desember 2005 2,88 (Baik)  
34 201101623 Liah Al-Anashir Ad-Dakhiliyah Fii Qishati Aarinillah litaufiq Al-Hakim 29 Desenber 2005 3,25 (Amat Baik)  
35 201101593 Dean Rohmatulloh   29 desember 2005 3,27 (Amat Baik)  

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2006

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2006

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 201101611 Fathullah Shalaeh Al-Jumal Fil Qur’an Dirasah Tahliliyah Ani Jumali wa isti’maluha fii Surat Yaasin 28 Februari 2006 3,68 (Cumlaude)  
2 201101624 Leli Laelatul Kamilah Al-Anasiiru Ad-dakhiliyah fii qishati Ariinillah li taufiq Al-Hakim (Dirasah Ani Taqabuliyah) 28 Februari 2006 3,36 (Amat Baik)  
3 99101031 Amar Ma’rup Syarah Al-Kafiyah (Dirasah Filulugiyah) 28 Februari 2006 3,40 (Amat Baik)  
4 200101358 Wiwin Wintarsih   28 Februari 2006 3,08 (Amat Baik)  
5 200101361 Yeyet Maryati Al-Maudhu Fii Syi’ri Bustani Aisyah (Dirasah Al-Anasiri Ad-Dakhiliyah) 28 Februari 2006 2,86 (Baik)  
6 201101584 Andri Musawir Kalimatu Nuur wa ma’aniiha fiil qur’anilkariim 28 Februari 2006 2,87 (Baik)  
7 99101065 Luthfi Khiyar S Qishatu dauud Alaihi Salam Fiil Qur’anil Karim (Dirasah Anil Anasiri ad-Dakhiliyah) 28 Februari 2006 2,76 (Baik)  
8 201101646 Rosmaya Habkatu Riwayat Fii Qishati Laili Wa Qadiyan Linajib Kailani (Dirasah Bunyawiyah) 28 Februari 2006 3,30 (Amat Baik)  
9 201101634 Rika Juniawantika Ash-shahsiyah Fi Qishati Laili wa qadiyan li najib kailani (Dirasah Bunyawiyah) 28 Februari 2006 3,32 (Amat Baik)  
10 201101627 Lia Nurul Fajriah Analisis Semiotika kisah Nabi Muhamammad dalam Al-Qur’an 28 Februari 2006 3,23 (Amat Baik)  
11 200101294 Dede Febiyanto Ash-sahsiyah Alaa Qishati Ath-thowilah Usfur Mina syarqi Li taufiq Al-Hakim 28 Februari 2006 2,91 (Baik)  
12 97100712 Hidayatun Ni’am Qishati Samud Fii Al-Qur’anil Karim 28 Februari 2006 3,01 (Amat Baik)  
13 201102117 Muh Naim Madjid Tema Dalam Novel Afaf Karya Umma Hasan Al-Nuluri (Studi Analisis Unsur Intristik) 29 Juni 2006 3,02 (Amat Baik)  
14 201101632 Meti Lutfiah Penokohan dalam Novel Afaf Karya Umma Hasan Al-Nuluri (Studi Analisis Unsur Intristik) 29 Juni 2006 3,12 (Amat Baik)  
15 200101357 Wiwi Wibawati Tema dan Amanat pada kata mutiara Ali Bin Abi Thalib 29 Juni 2006 2,84 (Baik)  
16 201101592 Dadang Rosyid Fauzi Al-Amanah Fii Qishati Ariinillah li taufik Al-hakim 29 Juni 2006 3,50 (Cumlaude)  
17 201101620 Irfan Shaleh N   29 Juni 2006 2,96 (Baik)  
18 201101544 Ade Sukma   29 Juni 2006 3,04 (Amat Baik)  
19 96100447 Dindin Abdullah Ghazali Analisis Heurmenetik dalam novel suqut Al-Imam 29 Juni 2006 3,02 (Amat Baik)  
20 200101291 Budi Sahbudin Lafdzu Al-Quwah Fil qur’anil Kariim 29 Juni 2006 2,89 (Baik)  
21 201101625 Lendi Ardi Isim Isyarah dalam Surat Al-Baqarah (Dirasah Balagiyah) 29 Juni 2006 3,16 (Amat Baik)  
22 201101621 Iyan Yanwar Al-Asraar Al-Bayaaniyat Fiil Qur’anil Kariim 31 Agustus 2006 3,23 (Amat Baik)  
23 202101883 Siti Zuhriah Azizah   31 Agustus 2006 3,78 (Cumlaude)  
24 202101833 Budi Nurani   31 Agustus 2006 3,84 (Cumlaude)  
25 201101616 Helmi Fachrul Umam Al-Khalfiyah Fii Qishati Laili Wa Qadiyan Li Najib Kailani 31 Agustus 2006 2,96 (Baik)  
26 202101868 Nandang Sodikin Shar’ul Bathini Salma Karomah Fii Qishati Al-Ajnihatil Mutakasirah 31 Agustus 2006 3,50 (Cumlaude)  
27 202101866 Mulyadi Qishatu Maulid Nabi Muhammag (Dirasah At-tarkibiyah) 31 Agustus 2006 2,96 (Baik)  
28 201101579 Ahmad Yusuf Hasbullah Ma’na Aljanah Filquranil Kariim (Dirasah Simiolugiyah) 31 Agustus 2006 3,12 (Amat Baik)  
29 98100811 Opik Taupikurahman Al-Asroorul Badi’iyah Fii Surati Az-Zumar 31 Agustus 2006 3,09 (Amat Baik)  
30 200101311 Hasnah Mustofani Habkatu Riwayat Fii Qishati Al-Juh Al-Mau’ud Li Najib Kailani 31 Agustus 2006 2,89 (Baik)  
31 99101099 Ujang Mu’min Ta’riifu Al-kalimat Wa Tafsiiriha Fii Kitabi Qawa’id Lughah Al-Arobiyah 31 Agustus 2006 3,17 (Amat Baik)  
32 201101578 Agus Kurnia Tahliilu As-simiotik Fiil Qur’an Surat Al-Ihklash 31 Agustus 2006 3,10 (Amat Baik)  
33 201101636 M. Multazam Pemplotan Dalam Novel Adab Am Qilatul Adab 31 Agustus 2006 3,15 (Amat Baik)  
34 201101651 Sri Kania Maya Al-Anasiiru Ad-Dakhiliyah Fii Syi’ri Abdu Rrohiim Al-Barii (Dirasah Tahliliyah Anil Arudh Wal Qofiyah) 19 Oktober 2006 3,32 (Amat Baik)  
35 96100477 Muhammad solahudin   19 Oktober 2006 2,96 (Baik)  
35 202101832 Acep Saprudin   19 Oktober 2006 3,24 (Amat Baik)  
36 201101608 Eva vDiana Sari Ash-Shahsiyah Fii Qisgati Adab Am Qilatil Adab Linawal Sadawi 19 Oktober 2006 3,00 (Amat Baik)  
37 201101619 Ipan Suparman   19 Oktober 2006 2,90 (Baik)  
38 201101668 Yuyun Nurlaila Sari Al-Amanah Fii Qishati Afaf  Li Ummi Al-Hasan Al-Halwa 19 Oktober 2006 2,82 (Baik)  
39 98100020 Ali FIrman   19 Oktober 2006 2,77 (baik)  
40 202101854 Jamil Amalia Habkatu Riwayah Fii Qishati Qutila Hamjah Li Dahlan 28 Desember 2006 3,26 (Amat Baik)  
41 202101863 Muhamad Nurdin   28 Desember 2006 3,25 (Amat Baik)  
42 202101885 Tonie Anwar   28 Desember 2006 2,84 (Baik)  
43 202101841 Gerhana Wiati   28 Desember 2006 3,53 (Cumlaude)  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2007

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2007

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 201101640 Nurmuti’ah Tema dan Amanah Yang terdapat Dalam Sya’ir Ali Bin Abi Thalib 28 Februari 2007 2,89 (Baik)  
2 201101647 Rudi Hartono Ath-Thibaq Fii Diwan As-syafi’i (Dirasah Badiiyah) 28 Februari 2007 2,84 (Amat Baik)  
3 202101892 Zaenal Aripin Al-Istifham Fii Suratil BAqarah 28 Februari 2007 3,43 (Amat Baik)  
4 202101891 Yosep Nasrulloh Al-Kholfiyah Fii Qishati Ath-thiflil Aswad 28 Februari 2007 3,32 (Amat Baik)  
5 202101873 Popong Siti Munawaroh Al-Maudh’u Wal Amanah Fii Syi’ri Risalah Liyusuf Al-Anshari 28 Februari 2007 3,52 (Cumlaude)  
6 202101856 Khoerudin Al-Amru Wannahyi Fii Syarah AlImran 28 Februari 2007 3,62 (Cumlaude)  
7 202101844 Harmeiruri   28 Februari 2007 3,30 (Amat Baik)  
8 202101834 Dadang Ismatulloh Qishatul Ajnihatil Mutakatsirah Likhalil Jibran (Dirasah Semiolujiyah) 28 Februari 2007 3,59 (Amat Baik)  
9 201101666 Yoseph Moch Yusuf   28 Februari 2007 2,89 (Baik)  
10 202101862 M. Aji Ahadian Al-Ajnihatil Mutakatsirah Li Khalil Jibran (Dirasah Anil Adabil Ijtima’) 28 Februari 2007 3,10 (Amat Baik)  
11 202101851 Istihana Muslim Ma’na As-Sama Wa Muradifuhu Fiil Qur’anil Kariim 28 Februari 2007 3,23 (Amat Baik)  
12 202101846 Hulaelatunnufus Al-Mubtada Binakirah Fii Suratil Imran 28 Februari 2007 3,48 (Amat Baik)  
13 201101587 Asep Ahmad Sulaemen Lafdzul Haod Fil Qur’anil Kariim 28 Februari 2007 3,01 (Amat Baik)  
14 201101669 Zenal Mutaqien Habkatu Riwayat Fii Qishati Afaf Liummi Hasan Al-Halwa 28 Februari 2007 3,65 (Cumlaude)  
15 202101845 Hepi Gustin Al-Maudhu Wal-Amanah Fii Qishati Qutila Hamjah 28 Februari 2007 3,56 (Cumlaude)  
16 202101881 Saefulloh Al-Kholfiyah Fii Qishati Yauma Qutila Zaim 28 Februari 2007 3,17 (Amat Baijk)  
17 202101869 Nashruddin Syarief At-Tasbihiyah Amtsilatil Qur’an 28 Februari 2007 3,55 (Cumlaude)  
18 202101890 Yeni Rahayu Ningsih   28 Februari 2007 3,48 (Amat Baik)  
19 202101852 Iwan Setiadi Ash-Shur’u Fii Qishati Ath-thifli Al-Aswad Li Najib Al-Kailani 28 Februari 2007 3,60 (Cumlaude)  
20 201101585 Anwar Padil   26 April 2007 3,10 (Amat Baik)  
21 98100835 Euis Napisah Al Maudu’ wal amanah fil khutbatil jum’ah lil imaam ali ibnu thalib 28 Juni 2007 3,03 (Amat Baik)  
22 201101602 Elan Rahmatilah   28 Juni 2007 3,00 (amat Baik)  
23 201101630 M. Syaefudin Al-Insya Ath-Thalabii Fii Surati Al-Imran 28 Juni 2007 2,83 (Baik)  
24 202101860 Mira Herlina Al-kholfiyah Fii Qishati Suqut Al-Imam Li Nawa Al-Sa’dawi 28 Juni 2007 3,04 (Amat Baik)  
25 202101867 Munawar Al-kholfiyah Fii Qishatii Adraau Jakarta Li Najib Al-Kailani 28 Juni 2007 3,25 (Amat Baik)  
26 202101872 Novik Safari K   28 Juni 2007 3,06 (Amat Baik)  
27 202101838 Endang Masrudin Jaelani Qishatii Ashabil Ahduud Fii Surat Al-Buruj 28 Juni 2007 3,06 (Amat Baik)  
28 202101840 Fitria Rakhma Al-Anaasiiru Ad-Dakhiliyah Fii Saja’ Li Alii Bin Husain 28 Juni 2007 3,07 (Amat Baik)  
39 202101877 Ronald Rhiberu Habkatu Riwayat Fii Qishati Adrau Jakarta (Dirasah Tarkibiyah) 28 Juni 2007 3,04 (Amat Baik)  
30 203102124 Panji Pradana Hikayatul Isra Wal Mi’raj (Dirasah Filulujiah) 28 Juni 2007 3,23 (Amat Baik)  
31 203102095 Engkin Fatimah   23 Agustus 2007 3,70 (Cumlaude)  
32 203102088 Devi Nursanti Al-Maudhu’ Wal Amanah Fii Syi’ri Li Imam As-Syafe’i Li Qafiyati Al-Lam 23 Agustus 2007 3,32 (Amat Baik)  
33 203102132 Ujang Saepullah Lughatu Syi’ri Fii Kitabi Ta’lim Al-Muta’alim Li Syaikh Az-Zarnuzi 23 Agustus 2007 3,20 (Amat Baik)  
34 201101605 Engkus Kusnadi Al-Amru Wa-Nahyu Fii Suratil Maidah(Dirasah Anil Ilmi Ma’aani) 23 Agustus 2007 3,33 (Amat Baik)  
35 202101874 Resi Luthfianti Muslim Tema Dan Amanah Dalam Sya’ir  As-Syafi’i Pada Qafiyah An-Nuun 23 Agustus 2007 2,95 (Baik)  
36 200101324 Kuswandi Lafdzu Al-Ammah Fiil Qur’anil Kariin (Dirasah Dilaliyah) 23 Agustus 2007 3,13 (Amat Baik)  
37 98100775 Ahmad Syahidin Nada Dan Sikap Dalam Sya’ir Ratsa karya Ali Bin Abi Thalib 23 Agustus 2007 2,93 (Baik)  
38 202101856 Den Hamam Sidik Ma’na Al-Wajhi Fiil Qur’anil Kariim (Dirasah Silaliyah) 23 Agustus 2007 3,39 (Amat Baik)  
39 203102087 Dedeng Ikhlas Apandi Al-Ithnab Wa Fawaaiduha Fiil Qur’anil Kariim (Dirasah Maaniyah Fii Suratil Baqarah) 23 Agustus 2007 3,40 (Amat Baik)  

 

40 202101849 Iman Firmansyah Al-Khalfiyah Fii Qishati Qutila Hazjah 23 Agustus 2007 3,24 (Amat Baik)  
41 202101855 Jejeng Torfi Lafdzu An-Naar Wa Muradifuhu Fil Qur’anil Kariim 23 Agustus 2007 3,30 (Amat Baik)  
42 203102133 Wawan Ridwanulloh Al-Istifham Fii Surat Al-Baqarah (Dirasah Ma’aniyah) 23 Agustus 2007 3,49 (Amat Baik)  
43 203102136 Yaya At-Thibaq Fii Surat Ar-Ro’d 23 Agustus 2007 3,20 (Amat Baik)  
44 203102109 Lala Latifah Majmu’atu Al-Qishasil Qasirah Ariinillah Li Taufiq Al-Hakim Dirasah Semiulugiah 31 Oktober 2007 3,39 (Amat Baik)  
45 203102089 Dini Setiawati Al-Qasru Fii Surat Yaasin 31 Oktober 2007 3,46 (Amat Baik)  
46 203102123 Nurhasanah Al-Insya At-Thalabi Fiil Quranil Kariim Dirasah Maaniyah Fii Juz Amma 31 Oktober 2007 3,64 (Cumlaude)  
47 203102093 Endah Laelasari   31 Oktober 2007 3,28 (Amat Baik)  
48 203102112 Maryami As-Syahsiyah Fii Qishati Hatiif Al-Andalus 31 Oktober 2007 3,33 (Amat Baik)  
49 203102094 Eneng Dian Hilmansyah Habkatu Riwayat Fii Qishati Hatif Al-Andalus 31 Oktober 2007 3,31 (Amat Baik)  
50 203102080 Anwar Musadad Ma’na Ma Wa Fawaiduhaa Fii Suratil Baqarah (Dirasah Nahwiyah) 31 Desember 2007 3,43 (Amat Baik)  
51 203102111 M. Muhibuddin M Al-Maudhu’ Wal Amanah Fii Kitabi Ummatun Wahidatun (Dirasah Bunyawiyah) 31 Desember 2007 3,20 (Amat Baik)  
52 203102116
  1. Zaenal Arifin
Ma’na Dzanbi Wa Itsmi Fil Qur’anil Kariim Dirasah Dilaliyah 31 Desember 2007 3,87 (Cumlaude)  
53 203102120 Novianti Al-Insya Ath-Thalabii Fiil Quranil Karim (Dirasah Maaniyah An Suratil Al-Mulk) 31 Desember 2007 3,67 (Cumlaude)  
54 203102085 Awaluddin   31 Desember 2007 3,07 (Amat Baik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2008

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2008

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 203102102 Jamaludin Ilmu Al-Falaq Fii Makhtuuthati Li Agus Bin As-Syafi’i 27 Februari 2008 3,11 (Amat Baik)  
2 203102081 Asep Abdur Rahman Insya Ath-Thalabi Dalam Surat An-Nisa (Kajian Ilmu Ma’ani) 27 Februari 2008 3,54 (Cumlaude)  
3 201101663 Yani Suryani Qishatu Sulaiman Alaihi Salam Fil Qur’anil Kariim (Dirasah Uslubiyah) 27 Februari 2008 3,29 (Amat Baik)  
4 202101833 Cepi Safiyullooh Wijhatu An-Nadriyah Fii Qishati Adraau Jakarta Li Najib Kailani 27 Februari 2008 3,20 (Amat Baik)  
5 202101859 Moh. Aman Abadi Al-Khalfiyah Fii Qishati Aswaak Li Sayyid Kutb 27 Februari 2008 3,23 (Amat Baik)  
6 203102086 Burhanudin Tikraaru Al-Ayat Fi Surat As-Suara Wa Ta’Tsirihi 27 Februari 2008 3,33 (Amat Baik)  
7 203102098 Eris Disdi Andini Al-Isti’arah Fi Qasidah Al_burdah Li Al-Busyairi 27 Februari 2008 3,53 (Cumlaude)  
8 202101875 Richi Sanjaya Wijhatu An-Nadriyah Fii Qishati Aswaak Li Sayyid Al-Kutb 27 Februari 2008 2,77 (Baik)  
9 203102134 Wiwit Yulianti Al-Khalfiyah Fii Qishati Hatif Minal Andalus Li Alii Al-Jarim (Dirasah Bunywiyah) 27 Februari 2008 3,14 (Amat Baik)  
10 202101825 Agus Suryadi Ma’na Al-Yadd Fiil Quranil Kariim 27 Februari 2008 3,08 (Amat Baik)  
11 203102076 Agus Rismayadi At-Tasybih Al-Mursal Fii Suwaari Madaniyah (Dirasah Maaniyah) 27 Februari 2008 3,22 (Amat Baik)  
12 203102101 Heri Ahmad Ath-Thibaq Fii Surat As-Saba 27 Februari 2008 3,27 (Amat Baik)  
13 204102301 Siti Fauzah Hasanah Ma’na Qotala fiAl-Qur’an ( Surat Al-Baqarah-Al-Qashah 27 Februari 2008 3.70 (Cumlaude)  
14 200101313 Hernian Habkatu Riwayat Fi Qishati Aswak Li Sayid Kutb 27 Februari 2008 2,84 (Baik)  
15 203102113 Maspupah Ratib A-Rifa’i (Dirasah Filulugiyah) 28 April 2008 3,14 (Amat Baik)  
16 200101340 Nunu Ahmad Sanusi   28 April 2008 3,10 (Amat Baik)  
17 200101293 Darian Ma’na As-Sanah Fil Qur’anil Kariim (Dirasah Dilaliyah) 28 April 2008 2,96 (Baik)  
18 203102127 Ridwan Sopian   28 April 2008 3,28 (Amat Baik)  
19 200101290 Bdhi Setiadi   30 juni 2008 3,45 (Amat Baik)  
20 201101657 Ujang Jaelani   30 juni 2008 2,86 (Baik)  
21 99101061 Ira Yulia   30 juni 2008 2,82 (Baik)  
22 204102274 Ega Wahyuni Iltifat dalam Juz Amma(Dirasah Badi’iyyah) 30 juni 2008 3,74 (Cumlaude)  
23 200201287 Asep Syamsudin Al-Ijaz Wal Ithnab Fiil Qur’an (Dirasah Maaniyah Fii Surat Yuusuf) 6 Agustus 2008 3,32 (Amat Baik)  
24 201101659 Uus Rusad Nugraha   6 Agustus 2008 3,18 (Amat Baik)  
25 201101622 Kurniawan Jajuli Al-Isti’arah Fiil Qur’anil Kariim 6 Agustus 2008 3,13 (Amat Baik)  
26 202101843 Hamdan Faturohman Al-Amr Wa Nahyu Fiil Qur’anil Kariim Dirasah Maaniyah A’surat Al_imran 6 Agustus 2008 3,17 (Amat Baik)  
27 203102121 Nunung Nurjanah As-Sor’u Fii Qishati Adraau Jakarta 6 Agustus 2008 3,21 (Amat Baik)  
28 204102291 Nurma Fitriyani Al-Mubtada Bi Naqirah Fii Surati al-A’raf (Dirasah Nahwiyah) 6 Agustus 2008 3,55 (Cumlaude)  
29 204102295 Rodin Abdullah Dirasah Muqaranah Baina Ibnu Malik Wal Mahyumi 6 Agustus 2008 3,51 (Cumlaude)  
30 204102300 Shiyami Magfiroh At-Thibaq dalam Surat Al-A’raf 6 Agustus 2008 3,55 (Cumlaude)  
31 204102271 Dani gustira Insya ath-Thalabi Fii Surah Yaasin 28 agustus 2008 3,05 (Amat Baik)  
32 204102281 Hanifah Ma’na Al-Aql Fil Qur’an (Surah Al-Baqarah hatta Surah Yusuf) 28 agustus 2008 3,62 (Cumlaude)  
33 204102283 Ilis Rosbiah Al-Jinas Fii Surat Ibrohiim wal al-Mu’minun 28 agustus 2008 3,09 (Amat Baik)  
34 204102285 Jurmansyah Insya ath-thalabi fi surat Ali Imran 29 Oktober 2008 2,88 (Baik)  
35 204102272 Desi Nurlaela Makhthuthah al-Kaylany (tahqiq an-Nushus wa Tahlil al-Madmun) 29 Oktober 2008 3,38 (Amat Baik)  
36 204102276 Elis Sumyati Al-Jinas Fii Surat Ali Imran 29 Oktober 2008 3,35 (Amat Baik)  
37 201101616 Taryadi   29 Oktober 2008 3,51 (Cumlaude)  
38 206500016 Beti Zulfah Al-Fi’l ats-Tsulasi al-Mazid fi Surah al-Kahfi 29 Oktober 2008 3,04 (amat Baik)  
39 204102304 Wilda Noor Indriani Madzhab Imam Syafi’i  (Dirasah Filulujiyah) 29 Oktober 2008 3,70 (Cumlaude)  
40 200101335 Muhamad Rasyidi   29 Oktober 2008 2,74 (Baik)
41 203102122 Nurbaeti Ariyanti Ma’na Rabb Fiil Qur’an Al-Kariim (Dirasah Maaniyah) 29 Oktober 2008 3,20 (amat Baik)  
42 201101612 Firdaus Abdul Azis   29 Oktober 2008 3,32 (amat Baik)  
43 201101618 Ihsan Hilmi   29 Oktober 2008 2,72 (Baik)  
44 201101629 M. Supriatna Al-Insya Ath-Thalabi Fil Qur’an (Dirasah Maaniyah Fiil Qurani A’nu Surat Al-Imran) 29 Oktober 2008 2,73 (Baik)  
45 204102288 Martini Wijayanti At-Thibaq Fii Juz Amma 24 Desember 2008 3,18 (Cumlaude)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2009

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2009

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 201101613 Furqon Saifurrohman Fathul Qariib Lisyaeikh Muhammad qosim al-aroby linusus wa tahlilu nusuusihaa 27 Februari 2009 2,97 (Baik)  
2 204102260 Budi Firmansyah Insya ath-Thalabi Fi Surah Al-Mu’minuun 27 Februari 2009 2,72 (Baik)  
3 204102269 Dadan Mochamad Ramdan Insya Ath-Thalabi Fii Surah Al-Qahsah 27 Februari 2009 3,38 (Amat Baik)  
4 204102287 Marlina Ath-Thibaq Fii Surat Ali Imran 27 Februari 2009 3,31 (Amat Baik)  
5 204102289 Muhammad Hilmi Ma’na al-Ahlu fi al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 27 Februari 2009 3,18 (Amat Baik)  
6 204102283 Ismail Saleh At-Thibaq fi Surah an-Nisa 27 Februari 2009 3,01 (Amat Baik)  
7 204102273 Desi Rosmayanti Risalah Ma’shiyah wa Tawbah (Dirasah Filulujiyah) 27 Februari 2009 3,34 (Amat Baik)  
8 204102297 Sari Komalasari Al-‘Arudh wa al-Qafiyah fi Qashidah al-Intshar al-Atrak fi Harbai 27 Februari 2009 3,48 (Amat Baik)  
9 204102303 Syarifah Makna Raja fi al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 27 Februari 2009 3,42 (Amat Baik)  
10 204102277 Endeh Naili Saadah asy-Syaj’ u fi  Surat Maryam (Dirasah Badi’iyyah) 27 Februari 2009 3,40 (Amat Baik)  
11 204102266 Ayi Mahlidin Makna ’Aql fi  al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 27 Februari 2009 3,39 (Amat Baik)  
12 204102292 Rahmat Arifin a-Ithnab fi al-Qur’an al-Karim (Dirasah fi Surah Ali Imran-Yunus) 29 April 2009 3,24 (Amat Baik)  
13 201101650 Sarip Hidayat Al-Amanah Fil Udri (Dirasah Bunyawiyah) 29 April 2009 2,74 (Baik)  
14 204102253 Acep Gunawan Al-Mubtada bi an-Nakirah fi Surah al-Baqarah 29 April 2009 2,93 (Baik)  
15 205102429 Euis Susilawati Makna Imra’ah Fi al-Qur’an al-Karim 30 Juni 2009 3,56 (Cumlaude) –  4 Tahun
16 203102115 Moch. Nur Robiansah Al-Amanah Fi qishati Adroi Jakarta Linajib Kailani (Dirasah Filulujiyah) 30 Juni 2009 2,88 (Baik)  
17 204102270 Dadan Wildan Hafidz Insya Thalabi fi Surah al-Anfal 30 Juni 2009 3,16 (Amat BaiK)  
18 203102110 Luki Baehaki Al-Qofiyah Fii Syi’ri Li Ahmad Asy-Syauqi 30 Juni 2009 3,21 (Amat BaiK)  
19 205102441 Muharor Saeful A Al-Ijȃz fi Surat al-Baqarah 30 Juni 2009 3,53 (Cumlaude)  
20 204102256 Ahmad Fauzi Makna Ba’atsa dfi al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 30 Juni 2009 2,95 (Baik)  
21 204102280 Fatimah Zahro Makna Jaza fi  al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 30 Juni 2009 3,32 (Amat Baik)  
22 202101822 Abdurrahman Al-Amru Wanahyi Fii Kishati Adrou’ Jakarta 27 Agustus 2009 2,97 (Baik)  
23 203102074 Abdurahman Azhari Ma’na Al-Umat Fi suroti Al-Isra 27 Agustus 2009 3,49 (Amat Baik)  
24 204102267 Bambang Rudiansyah Makna Kataba fi Surat Al-Baqarah dan Ali Imran (Studi Semantik Leksikal dan kontekstual) 27 Agustus 2009 3,55 (Cumlaude)  
25 204102265 Ayi Hafid Muharom Kâna Wamâ Yastaqu Minhu fi Surati Ali Imrân (Dirâsah Nahwiyah Sharfiyah) 27 Agustus 2009 3,43 (Amat Baik)  
26 205102442 Neneng Cacan Lutfiah Tasybih fi Ssurat Yasin, ar-Rahman, al-Waqi’ah wa al-Mulk 27 Agustus 2009 3,69 (Cumlaude) –  4 Tahun
27 205102443 Neng Tita Masruroh Tathawwur an-Natsr wakhashaishuhu fi Ashr Rasulillah 27 Agustus 2009 3,85 (Cumlaude) –  4 Tahun
28 205102437 Lilis Siti Khadijah Makna Amila fi al-Qur’an (Dirasahfi Surat al-Baqarah ila Surat al-Anfal (Dirasah al-Huqul ad-Dilaly) 27 Agustus 2009 3,69 (Cumlaude) –  4 Tahun
29 205102454 Usep Saefudin Makhthuthah  Tafsir Surat Yusuf Syeikh Muhammad (tahqiqi wa Tahlil al-Madhmun) 27 Agustus 2009 3,10 (Amat Baik) –  4 Tahun
30 205102432 Hayatunufus Al-Qiyas fi Ilmi al-Mantiq li al-Hajj Fakhruddin bin al-Hajj Maqsudi.(Dirasah Filulujiyah) 27 Agustus 2009 3,44 (Amat Baik) –  4 Tahun
31            
32 202101828 Ardi Ma’na Lafdul Fitnah Filqur’anil Kariim 9 Oktober 2009 2,92 (Baik)  
33 203102107 Iyep Saepul Hilmi Ma’na Syari’ah, manhaz. Thariqoh Fil Quranil Karim 9 Oktober 2009 3,30 (Amat Baik)  
34 205102435 Ilyas Ismail Al-Uslub fi Kitab Ta’lim Muta’alim Karya Syaikh Az-Zarnuji (Dirasah al-Muhassinat al-Lafdiyah). 9 Oktober 2009 3,40 (Amat Baik)  
35 205102453 Taufik Hidayat At- Thibaq fi al-Qur’an Surat al-Sajdah, Yasin, al-Waqi’ah wa al-Mulk 9 Oktober 2009 3,12 (Amat Baik)  
36 205102426 Deden Ahmad Satori Makna Umyun fi al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 9 Oktober 2009 3,37 (Amat Baik)  
37 205102446 Popon Ratnasari Iltifat fi al-Qur’an (Dirasah fi Surat al-Baqarah) 9 Oktober 2009 3,51 (Cumlaude)  
38 205102445 Nurjanah Qawaid al-Islam fi  Sarah Sittin (Dirasah Filulujiyah) 9 Oktober 2009 3,49 (Amat Baik)  
39 205102421 Ahmad Saeful Hidayat Nun al-Ma’ani wa Nun az-Ziyadah fi al-Qur’an (Dirasah fi Surat an-Nisa 30 Desember 2009 3,82 (Cumlaude)  
40 205102439 Muhmad Amshor Ma’na Ajal Fil Quranil Kariim 30 desember 2009 3,52 (Cumlaude)  
41 204102260 Akhmad Faozi Kâna Wamâ Yastaqu Minhu fi Surat an-Nisâ 30 desember 2009 2,94 (Baik)  
42 205102455 Yana Makna Syukur fi al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 30 Desember 2009 3,62 (Cunlaude)  
43 205102448 Sahidul Mubdi Al-Hukmu wal Aqli  ly K.H.Abdul Rohim (Dirasah Filulujiyah) 06 Agustus 2009 3,03 (Amat Baik)  
44 204102306 Yuyun wahyu Robhana Mubtada bi an-Nakirah pada Surat Lukman dan as-Sajdah (Studi Ilmu Nahwu) 26 April 2009 2,87 (Baik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2010

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2010

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 2005102452 Syarifudin Lafdz Bashar fi al-Qur’an (Dirasah Semiullujiyah) 24 Februari 2010 3,43 (Amat Baik)  
2 2005102458 Zezen Zenal M Thibaq dalam Surat al-An’âm 24 Februari 2010 3,43 (Amat Baik)  
3 204102284 Jajang Jamaludin At-Thibaq fi  al-Qur’an al-Karim (Dirasah fi Surah Yasin wa Kahfi) 24 Februari 2010 2,88 (Baik)  
4 2005102566 Riqqi Nurhadiyan Huruf Min fi al-Qur’an (Dirasah fi Surat al-Baqarah) 24 Februari 2010 3,07 (Amat Baik)  
5 206500036 Rowi An-Naqd al-Ijtima’y fi Qishah imra’ah ‘Inda Nuqththah Shifr  (Dirasah al-Adab al-Ijtima’y) 28 April 2008 3,38 (Amat Baik)  
6 206500014 Asep Abdul Rohman Kitab Fan al-Munadzarah ly Muhamad al-Mad’u (Dirasah Filulujiyah) 23 Juni 2010 3,66 (Amat Baik)  
7 206500034 Reza Sukma Nugraha Adamul ‘Adalah fi (Ketidakadilan Gender)  fi Qishah Mudzakarah Thabibah (Dirasah Nisaiyyah) 23 Juni 2010 3,37 (Amat Baik)  
8 206500027 Muhammad Arifin Al-Amanah fi Qishah Hay bin Yaqdzan (Dirasah Tarkibiyah Similujiyah) 23 Juni 2010 3,50 (Cunlaude)  
9 206500029 Nurmuhammad Busaeri Ar-Risalah al-‘Adadiyah fi fani al Wadha ((Tahqiq wa Tahlil al-Madmun) 23 Juni 2010 3,48 (Amat Baik)  
10 206500038 Samsu Nurjaman Shurah Imra’ah fi Qishah Imra’ah Inda Nugthati ash-Shifr (Citra Perempuan dalam Novel Perempuan di Titik Nol Karya Nawal el-Sadawi) 31 Agustus 2010 3,60 (Cumlaude)  
11 206500039 Silvi Nurvia Fauziah Plot  dalam Novel Mudzakarah Thabibah  (Analisis Unsur Instrinsik) 31 Agustus 2010 3,69 (Cumlaude)  
12 206500011 Ahmad Fauzi Hasan Maf’ul Muthlaq dan Fungsinya dalam Surat an-Nisa 31 Agustus 2010 3,32 (Amat Baik)  
13 205102456 Yogi Gusdiawan Syarah Ilmu Manthiq fi Sulam Munawwarah (Dirasah Filulujiyah) 31 Agustus 2010 2,95 (Baik)  
14 204102261 Andri Ezwarudin Makna  Haqq fi Surat al-Baqarah ilai al-A’râf (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 31 Agustus 2010 3,09 (Baik)  
15 204102254 Acep Rohyana Makna  Munada fi  Al-Qur’an (Dirasah Dilaliyah Siyaqiyah) 31 Agustus 2010 2,91 (Baik)  
16 206500021 Eli Kurniasih Kitab al-Bidâyah al-Hidâyah ly  Imam al-Ghazali (Dirasah Filulujiyyah) 31 Agustus 2010 3,44 (Amat Baik)  
17 206500124 Respati Prajna Vasthi Naskah Kitab Faraid (Kajian Filologis) 29 Oktober 2010 3,24 (Amat Baik)  
18 203102114 Mia Kusmiati   28 Desember 2010 3,09 (Amat Baik)  
19 206500017 Cecep Hasanudin Al-Khalfiyah fi Qishah Naib Izrail Ly Yusuf as-Sibai 28 Desember 2010 3,48 (Amat Baik)  
20 2005102440 Muhammad Nur Ihsan Al-Fikrah wa Amanatuha fi Qishah Mudzakarat Thabibah Ly Nawal el-Sa’dawi 28 Desember 2010 3,45 (Amat Baik)  

 

 

 

 

70.6 : 21 = 3.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2011

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2011

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 206500037 Royani As-Syahshiyah fi Qishah al-Ghaib (Dirasah Bunyawiyah) 28 Februari 2011 3,45 (Amat Baik)  
2 206500022 Gusyaman Permana Al-Athifah fi Qishah Imra’ah Inda Nugthati ash-Shifr 28 Februari 2011 3,11 (Amat Baik)  
3 204102286 Lukmanul Hakim An- Nahyi wa Ma’anihi Fi al-Qur’an (Dirasah fi  Surat al-‘Araf ) 28 Juni 2011 3,30 (Amat Baik)  
4 2005102436 Khoiril Anwar Bab az-Zakat fi Makhthuthah al-Fiqih ly Abdul Mu’min al-‘Ajami (Dirasah Filulujiyah) 28 Juni 2011 3,25 (Amat Baik)  
5 207 500 152 Amin Muhtar Uslub Washal dan Fashal wa Aghraduhu fi al-Qur’an (Dirasah Ma’aniyah fi Surat an-Nahl) 28 Juni 2011 3,81 (Cumlaude)  
6 203102130 Siti Syarifah   28 Juni 2011 3,35 (Amat Baik)  
7 203102092 Encep Husni Mubarok   28 Juni 2011 2,92 (Baik)  
8 2005102438 Malik Mu’awan Al-Ithnab fi Juz ‘Amma (Dirasah Ma’aniyyah) 22 Agustus 2011 3,12 (Amat Baik)  
9 206500020 Dida Jubaedah Novel Fatat Qarut Karya Sayyid Ahmad Abdullah Assegaf (Pendekatan Explication de Texte) 22 Agustus 2-011 3,70 (Cumlaude)  
10 206500041 Yeyeng Jaelani Ketidakadilan Jender Terhadap Perempuan Dalam Novel Layali Turkistan Karya Najib al-Kilani (Kajian Kritik Sastra Feminisme) 22 Agustus 2-011 3,01 (Amat Baik)  
11 207500165 Gugun Gunawan Isti’arah Tashrihiyyah wa Maknawiyyah fiDiwan asy-Syafii (Dirasah ‘An Ilm al-Bayan) 22 Agustus 2011 3,31 (Amat Baik)  
15 207500167 Helmi Saptarijan Ijaz waIthnab fi Kitab al-Hikam ly Ibn Athaillah fi al-Juz al-Awwal: Dirasah Maaniyah 22 Agustus 2011 3,18 (Amat Baik)  
16 207500179 Neng  Asterina Cintia Dewi Thibaq wa  Ma’anihi fi Qishah al-Ghāib Ly  Nawal al-Sa’dawy 22 Agustus 2011 3,42 (Amat Baik)  
17 207500184 Ririn Nalisa Mardalina Al-Majazal- Mursal fiQishah Ar-Rajul Alladzi  Āmana ly Najib Al-Kilany 22 Agustus 2011 3,67 (Cumlaude)  
18 207500186 Siti Aisah Al-Bahar  wa Qafiyah wa Anashiru al-Qafiyah fi Diwan Tharfah Ibn ‘Abd 22 Agustus 2011 3,53 (Cumlaude)  
19 207 500 187 Sri Lina Qomariyah ‘Adam al-Musawah al-Jinsiyyah Lilmar’ati fi Qishahti Layali Turkistan ly Najib al-Kilani (Subordinasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Novel al Ghaib Karya Nawal El Sa’dawi (Pendekatan Feminisme) 22 Agustus 2011 3, 74(Cumlaude)  
20 207500190 Ulfa Nafisa Makhtuthah ar-Risalah as-Sanusiyah (Dirasah Filulujiah) 22 Agustus 2011 3,30 (mat Baik)  
21 207500197 Yuni Andriani Ma’na Jumlah Al-Istifham wa Ma’anihafi Qishah ar-Rajul al-Ladzi Amana ly Najib al-Kilany 22 Agustus 2011 3,61 (Cumlaude)  
22 207500158 Delmayani Aqd at-Tawhid fi Tahqiqi Kalimat at-Tawhid (Tahqiq wa Tahlil al-Madmun) 22 Agustus 2011 3,46 (Amat Baik)  
23 207500183 Qodariah Nurfaridah Al-‘Arudh wa Ta’tsiruhufi Qashidah Burdah ly al-Bushiry (Struktur Fisik dan Efek Yangditimbulkannya Qasidah Burdah karya al-Bushiriy (Studi Ilmu Arudh) 22 Agustus 2011 3,62 (Cumlaude)  
24 204102262 Apriansyah Kusuma N Ma’na kalam Al-Khabari fi Surati Al-Mu’min (Dirasah Balagiyah) 31 Oktober 2011 3.55 (Cumlaude)  
25 204102293 Ramdan Hamdani Ma’na Basyar Fii Surat Al-Baqarah ila Surati An-Nahl (Dirasah Dilaliyah) 31 Oktober 2011 2,53 (Baik)  
26 207500173 Juheri Hermawan Ma’na Lafadz …..dan Musytaqnya Dalam Al-Qur’anul Kariim Studi Semantik 31 Oktober 2011 3,49 (Amat Baik)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2012

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2012

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

 

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 207500156 Cucu Ahmad Sanusi As-saja’ fii suratil Al-Buruz 21 Pebruari 2012 3.45 (Amat Baik)  
2 207500191 Wildan Gumilar Harf Jar Fii Surati Luqman (Dirasah Tahliliyah a’n a’nwaiha wa ma’nihaa 21 Februari 2012 3.40 (Amat Baik)  
3 207500188 Sri Wahyuni Tema dalam Novel Banaty Riyadh Karya Rajā ash-Shāni’iy

(Pendekatan Strukturalisme)

21 Februari 2012 3,13 (Amat Baik)  
4 207500160 Didah Siti Hamidah Naskah Tadzkirah (Dirasah Filulujiyyah) 21 Februari 2012 3.44 (Amat Baik)  
5 207500181 Nur Azizah Shalihah Kritik Sosial dalam Novel Ushfur min asw-Syirq Karya Taufik al-Hakim 21 Februari 2012 3,65 (Cumlaude)  
6 207500178 Nanang Irfan Nawawi Al-Istifham Fii Surat Al-Anbiya 26 Juni 2012 3.17 (Amat Baik)  
7 207500153 Aos Rosihin Sajak dan tujuannya dalam Kitab Al-Hikam Karya Ibnu Athoilah 29 Agustus 2012 2.90 (Baik)  
8 208500351 Nia Kurniasih Kalam Khabari Wa Agraduhu 29 Agustus 2012 3.55 (Cumlaude)  
9 208500351 Nur Jamilah Al Wajnu Walqofiyah Fi diwani Syaikh fatah 29 Agustus 2012 3.46 (Amat Baik)  
10 208500255 Ratu Nurjamilah Al-Jinas Fii Surati Al-Isra (Dirasah Balagiyah) 29 Agustus 2012 3.40 (Amat Baik)  
11 205500339 Julia Anggraeni Thubaq dalam Surat An-Nahl dan Al-Kahfi 29 Agustus 2012 3.26 (Amat Baik)  
12 206500040 Ujang Mulyana Tokoh Feminis dan tokoh kontra feminis dalam novel fatat qarut 29 Agustus 2012 3.02 (Amat Baik)  
13 207500157 Dasa Abdurahman An-nahyi fii surati An-Nisa 29 Agustus 2012 3.03 Amat Baik  
14 208500323 Aam Amelia Tasybih dan Tujuannya dalam diwan Ali bin Abi Thalib 29 Agustus 2012 3.37 (Amat Baik)  
15 208500362 Tanti Patria Putri Al-Maudhu Wal Afkar Fi qishati layali Turkistan Linajib Kalinai Dirasah Adab Al-Ijtima’i 29 Agustus 2012 3.54 (Amat Baik)  
16 208500341 Masfufah Faujanah Kitabul Harakah Wa tasawuf Fi mahtoti thariqoh li syaikh samsudin (dirasah filulujiyah) 29 Agustuw 2012 3.46 (Amat Baik)  
17 208500344 Moh. Anwar Syi’Arudin Asy-Syahsiyah Fii qishati layali Turkistan li najib kailani 29 Agustus 2012 3.66 (Cumlaude)  
18 207500185 Roni Abulrohman An-Nahyu Fii surati Al-Baqarah 29 Agustus 2012 3.45 (Amat Baik)  
19 208500536 Enur Nurhayati Saja dalam diwan Syaikh Fatah (Dirasah Balagiyah) 29 Agustus 2012 3.55 (Amat Baik)  
20 206500028 Muhammad Ghozali Transformasi Sosial Dalam Novel Layali Turkistan karya najib Al-Kailani 29 Agustus 2012 3.11(Amat Baik)  
21 207500147 Aang Setiawan Lafdu Qodara Wa Mustaquhu  Filquranil Kariim 29 Agustus 2012 3.01(Amat Baik)  
22 208500357 Rigka Achmi Al-Fiah Plot dalam novel Arud wanifaq karya yusuf A-Siba 29 Agustus 2012 3.17 (Amat Baik)  
23 208500358 Riyan Ulun Muhkamat Majaj Al-Lughawi Fil Juz Amma 29 Agustus 2012 3.19 (Amat Baik)  
24 208500345 Moh Nasihudin Tema dalam Novel Al-Aidah karya salam Ahmad Idris 29 Agustus 2012 3.27 (Amat Baik)  
25 208500326 Ahmad Salman Fauzi Thagut dalam kajian semantik 29 Agustus 2012 3.55(Cumlaude)  
26 208500332 Ela Nurlaela Naskah Hubah Al-Tasawuf Karya Imam Al-Ghozali 29 Agustus 2012 3.81 (cumlaude)  
27 208500359 Suratni Tema dan Amanat dalam Novel Ardhu an-Nifaq 29 Agustus 2012 3.14 (Amat baik)  
28 208500337 Intan Pandini Al-Jinas fi surah An-Nur wa Al-Ahzab (Dirasah Balaghiyah) 29 Agustus 2012 3.28 (Amat baik)  
29 208500342 Mega Kurnia wijaya Kalam Insya Thalabi fi diwan Imam Ali bin Abi Thalib 29 Agustus 2012 3.65 (cumlaude)  
30 208500350 Neni Rahayu Pengulangan Ayat dalam surat Ar-Rahman dan efeknya 29 Agustus 2012 3.75 (cumlaude)  
31 208500364 Yayu Dewi Rahayu Al-Maudhu fi qishah Naib Ijraili yusuf as-siba’i 27 Desember 2012 3.55 (cumlaude)  
33 208500335 Ilah Rohilah An-Naqd al-ijtima fi qishah yaumu al-mau’ud li Najib kailani 27 Desember  2012 3.74 (cumlaude)  
34 208500331 Edi Rohadi Al-Mahasinat al-maknawiyah wa aghroduhu ila al ma’na fi diwan Umril Qays (Dirasah Balaghiyah) 27 Desember 2012 3.76 (cumlaude)  
35 208500348 Nana Rusmana Al-Fail fi kitab Bulugh Al-Maram Li Bab As-Shaum wa Al-Haji (dirosah nahwiyah) 27 Desember 2012 3.43 (Amat baik)  

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2013

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2013

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 208500354 Rachmat Agustian Al-Maudhu wa Al-Afkar fi Diwan Imam As-Syafi’i 27 Februari 2013 3.44 (Amat baik) 4,5 Tahun
2 208500363 Tatang Hermawan At-Tibaq fi surah Ali-Imran (Dirsah Balaghiyah) 27 Februari 2013 3.46 (Amat baik) 4,5 Tahun
3 208500349 Neneng Halimatussyadiyah Saja dalam surat Al-Waqiah, Al-Mursalat, Al-Furqan dan Al-Insan (Kajian ilmu balaghah) 27 Februari 2013 3.05 (Amat baik) 4,5 Tahun
4 208500329 Azi Nasruloh Al-Aql fi diwan Ali bin AbiThalib (Dirasah dilaliyah) 27 Februari 213 3.62 (Cumlaude) 4,5 Tahun
5 208500336 Indra Permana Fsikologi tokoh utama dalam Novel Muzakarah Thabibah karya Nowol As-Sa’dawi 27 Februari 2013 3.49 (Amat baik) 4,5 Tahun
6 1209502058 Riska Nurhabibah Konsep-konsep ketauhidan dalam novel Arinillah Karya Taufiq Al-Hakim (Kajian semantik medan makna) 23 April 2013 3.52 (Cumlaude) – 4 Tahun
7 208500334 Vera Iskandar Shigat Tsulasi Mujarad dan Makna leksikalnya dalam Surat yasiin (Kajian Ilmu Sharaf) 23 April 2013 2.96 (Baik) 4,5 Tahun
7 1209502059 Saeful Bahri Kritik idiologi Kristen dalam novel Azazil Karya Yeussep Zioda 26 Juni 2013 3.72 (Cumlaude) – 4 Tahun
8 1209502069 Tika Kartika Bentuk Kekerasan Dalam Novel  Banat Ar-Riyadh (Pendekatan Sosiologi Sastra 26 Juni 2013 3.72 ( Cumlaude) – 4 Tahun
9 1209502074 Yuliarti Sajak dalam Diwan Al-Mutanabi 28 Agustus 2013 3.40 (Amat Baik) Pas
10 1209502050 Novi Nurhayati Rahman Problematika Gender dalam Novel Banat Riyadh Karya Raja Al- Sanaeaa (kritik Feminisme) 28 Agustus 2013 3,5 (Cumlaude) Pas
11 1209502050 Desi Nurjanah Karakter Tokoh Laki-Laki dalam Novel Imaarah Ya’quubiyan Karya Alaa Al-Aswany 28 Agustus 2013 3,56 (Cumlaude) Pas
12 1209502051 Nuri Nurul Latifah Al-Insya Ath-Thalabi dalam Fabel Kalilah wa dimnah Karya Ibnu AL-Muqofa 28 Agustus 2013 3,80 (Cumlaude) Pas
13 1209502048 Neng Siti Asiah Fakta-fakta Sosial dalam novel Ismi Ahmar karya Orhan Pamuk 28 Agustud 2013 3.72 (Cumlaude) Pas
14 1209502038 Lusiana Guslinda Amar dan nahyi dalam hadits pada kitab nashaihul ‘ibad 28 Agustud 2013 3.37 (Amat Baik) Pas
15 1209502060 Sarmuiati Tibaq dan tujuannya dalam kitab Ta’limu At-Ta’lim Karya Syaikh Imam Az-zarnuzi 28 Agustud 2013 3.44 (Amat Baik) Pas
16 1209502064 Siti Nur Mauludini Tasybih dalam Syawahid Ibn Aqil (Kajian Ilmu Balaghah) 28 Agustud 2013 3.34 (Amat Baik) Pas
17 1209502031 Ihsan Sa’dudin Jinas dalam Marqutul Mahabbah 28 Agustus 2013 3.72 (Cumlaude) Pas
18 1209502001 Abdul Faqih Kritik Sosial dalam Novel Roaitu rammalah 28 Agustus 2013 3.81 (Cumlaude) Pas
19 1209502072 Vita Uswatunisa Insya Thalaby Fii Qishaty Dam’atin wa tisamatin li jabron 18 Desember 2013 3.66 (Cumlaude) Pas
20 1209502071 Tita Nursanti At-Tasbih Fii Qishaty Dam’atin wa tisamatin li jabron 18 Desember 2013 3.54 (Cumlaude) Pas
21 1209502030 Ihsan Rahardi As-saja’ dalam novel Laa tahzan Karya Ainal Qorni 18 Desember 2013 3.34 (Cumlaude) Pas
22 1209502068 Thubay Ali Fulfu BBS Ash-Shuluq Al-Ijtima’I Fii Qishati Al-Masihu Ad-Dazal 18 Desember 2013 3.20 (Amat Baik) Pas
23 1209502020 Emy Suci Triani Citra perempuan dalam novel Ahlam Annisa Al-Harem 18 Desember 2013 3,36 (Amat Baik) Pas
24 1210502002 Abdul Rahman Unsur-Unsur Saja’ dalam kitab Fathul Athfal bi syarhi Tuh Fathul Athfal 18 Desember 2013 3,45 (Amat Baik) Pas
25 120950215 Deni Darmansyah As-Saja’ Fi Diwan Muhammad Iqbal (Dirasah Balagiyah) 18 Desember 2013 3,30 (Amat Baik) Pas
26 1209502041 Meyda Khoirunisa Firdaus Al-Insya Athalaby Fi Diwan Al-Mutanaby Dari Qofiyah Fa-Kaf 18 Desember 2013 3,61 (Cumlaude) Pas
Rata-Rata IPK 96,12:26 = 3,69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun

SIDANG

2014

DATA ALUMNI YANG SIDANG PADA TAHUN 2014

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ARAB FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

 

NO NIM NAMA JUDUL PENELITIAN TANGGAL SIDANG IPK KETERANGAN
1 1209502062 Sidik Amin Al-Insya Ath-Thalabi dalam novel ismi ahmar karya Orhan Pamuk 28 Februari 2014 3,52 (Cumlaude) 4,5 Tahun
2 1209502007 Akhsan Mukarom Dominasi Dajal dalam novel Al-Masikh Ad-Dajjal Pendekatan Sosiologi Sastra 28 Februari 2014 3,18 (Amat Baik) 4,5 Tahun
3 1209502037 Luky Nur Amiroloh Al-Hub Adzati Fi Majmuati Al-Qashash Al-Katsirah Ta’alamtu Al-Hub Li nawal El-Sadawi Drasah Bunyawiyah 28 Februari 2014 3,88 (Cumlaude) 4,5 Tahun
4 1209502021 Enjang Tatang Juana Makna Kata-Kata Yang bermakna cinta dalam novel laila majnun karya nizami pendekatan semantik 28 Februari 2014 3,33 (Amat Baik) 4,5 Tahun
5 1209502047 Mustopa Insya At-Thalaby Fi Al_hikam Li ahmad ibn Ath-Thailah Al-Iskandari 28 Februari 2014 3,42 (Amat Baik) 4,5 Tahun
5 208502325 Achmad Andrias Nugroho Unsur-Unsur Murakab Jar dan Maknanya dalam kitab Syafinatu Najah Fii UShuludin Wal-Fiqh 28 Februari 2014 3,12 (Amat Baik) 6 Tahun
6 209502242 Muhamad Irsan Arifin Fail dalam novel banat riyadh 28 Februari 2014 2,93 (Baik) 4,5 Tahun
7 1209502026 Fitria Amaliyah At-Tasybih Fi Qishasi Zahrah Li Hanan A-Ahaleh 28 Februari 2014 3,06 (Amat Baik) 4,5 Tahun
8 1209502035 Iwan Nugraha Nilai-Nilai Religius dalam Novel Amar Hakim Karya Taufik Al-Hakim 28 Februari 2014 3,02 (Amat Baik) 4,5 Tahun
9 1209502043 Muhamad Nur H

 

 

Kritik Sosial dalam novel layali alfi lailah karya najib mahfud 28 Februari 2014 3,36 (Amat Baik) 4,5 Tahun
10 208500346 Muhammad Ridwan Fauzi Fashal dan Washal dalam diwan Ali bin Abi tholib (Studi Analisis balaghah Qofiyah Alif sampai Ba 28 Februari 2014 3,12 (Amat Baik) 5 Tahun
11 1210502050 Musthafa Aurad Abah amar bin isma’il Bin Yahya Perspektif Ilmu Nahwu (Kajian Semantik) 28 Februari 2014 3,64 (Amat Baik) 4 Tahun
12 1210502009 Ahmad Hidayat Analisis Makna Idlofat dalam terjemahan Khairul Ghaits Fil Masail Abi Laits As-Samarqoni 25 April 2014 3,48 (Amat Baik) 4 Tahun
13 1209502011 Cecep Ahmad Roja Kalimat Verba Inparatif dalam buku ta’lim muta’alim karya syaikh azarnuzi kajian ilmu nahwu 25 April 2014 3,29 (Amat Baik) 4,5 Tahun
14 1209502018 Dicky Zaenal Arifin Harfu Jar dalam Novel Himat Al-Hakim Karya Taufiq Al-Hakim (Kajian Ilmu Nahwu) 25 April 2014 3,24 (Amat Baik) 4,5 Tahun
15 1209502075 Zaidah Al-Fianah Insya Ath-thalabi dalam diwan Syaikh Fatah 25 April 2014 3,19 (Amat Baik) 4,5 Tahun
16 1209502073 Winda Ameliya Pratiwi Nilai-nilai social dalam novel imarat ya’qibyan karya al-aswary (Kajian Sosiologi Sastra) 27 Juni 2014 3,31 (Amat Baik) 4,5 Tahun
17 1209502044 Muhamad Hadi Saputra Dominasi Agama Kristen terhadap kondisi social mesir dalam novel Azazil Karya 27 Juni 2014 3,83 (Amat Baik) 4,5 Tahun
Rata-rata IPK 59,92:17=3,52  

 

Bandung, 30 Juni 2013

Ketua Jurusan BSA

 

 

Dedi Supriadi, S.Ag.,M.Hum

NIP. 197011061998031003

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s